ZAOLZIE - Polski Biuletyn Informacyjny nr 12/2008 (60)

Serwis  informacyjny  - historia  i  współczesność 

©2004 - 2009  WYDAWNICTWA POROZUMIENIA POLAKÓW KRAJÓW OŚCIENNYCH RP:
  
ZAOLZIE.org - SERWIS INFORMACYJNY HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ  www.zaolzie.org  Kontakt  

Biuletyny : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  / 2006 
1
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11a 12 / 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11  12 / 2008   
 
Tak witaliśmy na Zaolziu w pamiętnym roku 1938 naszych wyzwolicieli - z marszałkiem E. Śmigłym-Rydzem, gen. W. Bortnowskim i min. J. Beckiem na czele 


POLECAMY


książka Edvard Beneš kontra gen Władysław Sikorski

KUP TĘ KSIĄŻKĘ przez internet
Wydawnictwo: Neriton, Kwiecień 2005
ISBN: 83-89729-11-3  liczba stron: 383
wymiary: 165 x 235 mm  okładka: twarda

Prof. Dr hab. Marek K. Kamiński  
Edvard  Beneš
kontra
gen. Władysław  Sikorski
 

Autor jest wybitnym specjalistą w zakresie stosunków polsko-czeskich w XX w. Jego najnowsza praca konfrontuje dotychczasowy obraz omawianych wydarzeń, przedstawiany przez czeskich historyków, z archiwaliami czeskimi i polskimi. Na ich podstawie Marek Kazimierz Kamiński prezentuje dwuznaczną grę Edvarda Benesa wobec rządu gen. Sikorskiego i wykazuje, że czechosłowacki polityk nie działał, jak to utrzymuje dotychczasowa literatura, wyłącznie w interesie swojej ojczyzny, ale dążył do zbliżenia ze Związkiem Radzieckim.


POLECAMY


Książka W obliczu sowieckiego ekspansjonizmu Marek Kamiński


KUP TĘ KSIĄŻKĘ
przez internet

wydawnictwo: Neriton, Grudzień 2005
ISBN: 83-88909-40-1 liczba stron: 375
okładka: twarda  wymiary: 165 x 235 mm 

Prof. Dr hab. Marek K. Kamiński  

W obliczu 
sowieckiego ekspansjonizmu

Polityka Stanów Zjednoczonych 
i Wielkiej Brytanii 
wobec Polski i Czechosłowacji
 1945 i 1918 

 


 PAŃSTWO
"NARODU CZECHOSŁOWACKIEGO"

MAPA PAŃSTWA "NARODU CZECHOSŁOWACKIEGO" 1936
Mapa Republiki Czechosłowackiej z 1936 roku
pochodząca z wydanego w Czechosłowacji atlasu, obrazująca oficjalne dane na temat stosunków narodowościowych na terenie Republiki Czechosłowackiej. 

 

Od redakcji PBI-Z: 

 luty, 2009 r.

Zgodnie z zapowiedzią publikujemy poniżej Petycję do Parlamentu Europejskiego (PE), skierowaną przez warszawską Fundację Słowa Polskiego dla Zaolzia do najwyższych władz Unii Europejskiej. [...]

 więcej ....

 

NASI W BRUKSELI

(KOMUNIKAT)

            Jak się dowiedzieliśmy, od 10 lutego b.r. przebywała w Brukseli z trzydniową wizytą delegacja Polaków z Zaolzia. Pojechali tam na zaproszenie członków Parlamentu Europejskiego (PE), by w Komisji Petycji w PE upomnieć się o prawa swych rodaków zaolziańskich. 

[...]

więcej ....

 

NA 90 ROCZNICĘ 
CZESKIEJ NAPAŚCI NA POLSKĘ

           (Komentarz okolicznościowy)

            Od czeskiej napaści na Śląsk Cieszyński z 23.1.1919 minęło 90 lat. Uczestnicy, a nawet nieletni wówczas świadkowie tamtych wydarzeń poodchodzili już w krainę cieni. Pozostały pożółkłe karty historii, misternie wybielane przez różnej maści „historyków” i pseudo-historyków. Gdyby nie nieliczna garstka rzetelnych badaczy naszych dziejów, popełnione zbrodnie poszłyby w zupełne zapomnienie. Wielu naszych współczesnych nie chce nawet pamiętać ideałów, za które ginęli ich przodkowie.

            Kiedy zastanawiam się nad historią tych 90 lat, dochodzę do wniosku, że największymi wygranymi, beneficjantami obu wojen światowych XX wieku byli Czesi. Wygranymi, nie zwycięzcami, bo po to by zwyciężyć trzeba walczyć, a Czesi o swoją niezawisłość ostatni raz walczyli pod Białą Górą w r. 1620, gdzie zostali pokonani. W XX wieku stali się natomiast największymi wygranymi wojen, które – m.in. również w ich interesie – toczyły inne narody Europy i świata, wygranymi, którym obok doraźnych korzyści marzyła się dominacja nad sąsiednimi krajami.

            Po pierwszej wojnie światowej byli wygranymi, jako że w wyniku rozpadu Austro-Węgier, zajmując 20 % obszaru byłej monarchii, odziedziczyli po niej 68 % wydobycia węgla, 60 % wytwórczości stali, 75 % przemysłu chemicznego, 92 % wyrobu szkła, 75 % produkcji materiałów tekstylnych, nie wspominając o arsenałach broni palnej oraz sprowadzanym całymi wagonami z Syberii – z głębi Rosji - zrabowanym przez czeskich legionarzy mieniu rosyjskich obszarników.

            Czesi byli wygranymi, ale nie do końca.

            W państwie utworzonym przez Masaryka i Beneša stanowili zaledwie nieco ponad 1/3 ludności, wobec czego – podporządkowując sobie naród słowacki – sugerowali istnienie narodu czechosłowackiego, lecz nawet wraz ze Słowakami stanowili zaledwie ok. połowy mieszkańców nowopowstałej republiki.

 Powyższa mapka pochodzi z r. 1936. Przedstawia korzystniejsze dla Czechów  proporcje w liczbie ludności niż w r. 1918

   .            Aspekt etniczny, którym przy ustalaniu granic kierowali się Polacy, nie miał dla czeskich przywódców żadnego znaczenia. Wychodzili oni z założenia, że nowa republika czechosłowacka powinna się wzorować na dawnych Austro-Węgrzech, z tą jednak różnicą, że narodem wiodącym w tym wielonarodowym państwie byliby Czesi. W liście T.G. Masaryka do E. Beneša z 20 grudnia 1918 czytamy: „musimy mieć Karwinę (węgiel): gdy będziemy mieli dosyć węgla, będziemy w stanie dostarczać go Wiedniowi, Budapesztowi oraz Bawarczykom i w ten sposób będziemy mieć wpływ na te państwa”. Dysponując niezasłużenie zdobytym ogromnym zapleczem gospodarczym, Czesi – z żądzy przejęcia karwińskiego węgla i innych dóbr materialnych, w które obfitowała Ziemia Cieszyńska – nie zawahali się więc przed zdradziecką napaścią zbrojną na swego północnego sąsiada. Żądni władzy w całej Europie Środkowej celowo zadali Polsce cios w plecy w chwili, gdy ta znajdowała się w wyjątkowo trudnej sytuacji.

„Gdy w kraju, żyjącym w podnieceniu, wywołanym przewrotem – czytamy w pamiętnym przemówieniu dr.Władysława Michejdy, przedwojennego burmistrza Cieszyna, które prawie w całości zamieściliśmy w naszym serwisie z listopada 2008 – coraz uporczywiej pojawiały się wieści o wojennych przygotowaniach czeskich i zamierzonym napadzie zbrojnym, wysłano do Pragi delegatów, aby wyjaśnić sytuację. Do tylu fałszów politycznych dorzucono najgorsze, oświadczenie najbardziej autorytatywnego czynnika w państwie, że do tego (napaści zbrojnej – przyp. A.S) dojść nie śmie, w słowach: „To se nesmí stát, a pokud jsem živ se to nestane”.

Tymczasem za wiedzą i akceptacją Masaryka prowadzone były w tym czasie ożywione przygotowania do akcji zbrojnej przeciwko Polsce. W nocie Beneša z 10 stycznia 1919 do francuskiego ministra spraw zagranicznych Pichona znajdujemy niezwykle szczere wyznanie: „Gdybyśmy byli właścicielami zagłębia węglowego na Śląsku Cieszyńskim, które samo jest zdolne zaopatrzyć Węgry w węgiel, bylibyśmy niezmiernie szczęśliwi mogąc ustosunkować się przychylnie do ich zamówień”.

Prof. M.K. Kamiński, omawiając tę notę w pracy „Polityczne aspekty czeskiego najazdu na Śląsk Cieszyński” napisał, że Beneš informował w niej Pichona, iż „władze czeskie mają dosyć oddziałów dla okupacji” Śląska Cieszyńskiego, ale pragnęłyby przeprowadzić tę akcję nie we własnym imieniu, lecz nadać jej charakter międzynarodowyudowadniając jednocześnie Polakom, że pozostawiamy Kongresowi Pokojowemu ostateczną decyzję w sprawie tego terytorium [...] trzeba by oddelegować oficera francuskiego, który otrzymałby rozkaz od wojskowych władz francuskich zajęcia na czele wojsk czeskich i francuskich [...] terytorium Cieszyna, Karwiny i Bogumina”. Jak pisze dalej prof. Kamiński, powołując się na notatkę Masaryka (Ústav T.G. Masaryka, VHA, Fond Masaryka, složka 59 oraz Slezsko Těšínsko, R.239.1 složka 3) „brak odpowiedzi z Paryża skłonił najwyższe czynniki czechosłowackie do bliższego zastanowienia się nad dalszym sposobem postępowania.15 stycznia [podczas spotkania z premierem Kramářem] Masaryk sam podjął decyzję w sprawie inwazji”. Wyraził to również na zwołanym przez siebie posiedzeniu rady ministrów 17 stycznia 1919, oświadczając: „Zgadzam się na okupację o ile wszystkie przygotowania są należycie wykonane i o ile informacje, iż jest tam całkowita anarchia odpowiadają prawdzie”. Istnienie tej anarchii  - według M.K. Kamińskiego – sam uzasadniał mówiąc, iż ma informacje, że „został zabity jeden proboszcz, a drugi był zagrożony”. Z dalszej części opracowania prof. M.K. Kamińskiego dowiadujemy się, że Francuzi w końcu przystali na czeski postulat wysłania na Śląsk Cieszyński swego wojska, ale nie przed końcem miesiąca. Jak pisze prof. Kamiński „Doniesienie to nie zniechęciło prezydenta [Masaryka] do akcji zaczepnej. Podzielił się z zebranymi poglądem, że „z tym planem (władz francuskich) nie stoi w sprzeczności wcześniejsze wysłanie oficera Ententy”. Masaryk był więc pomysłodawcą późniejszej mistyfikacji, polegającej na przydzieleniu do czeskich wojsk inwazyjnych kilku oficerów sojuszniczych, którzy mieli za zadanie wprowadzić w błąd stronę polską odnośnie do inicjatora operacji zbrojnej”.

Tak więc wyglądała prawdomówność i dobra wola Masaryka: „To se nesmí stát a pokud jsem živ se to nestane”.

Na brak pozytywnej odpowiedzi Francuzów w sprawie czeskiego postulatu natychmiastowego oddelegowania do Cieszyna oficera francuskiego, który stanąłby na czele czeskiego wojska, znalazła się więc rada i to autorstwa samego Masaryka. Czesi sami oddelegowali do Cieszyna grupę oficerów w mundurach alianckich, z których tylko jeden nie był Czechem... Cóż, dla węgla i stali, dla kolei żelaznej, dla uzyskania władzy nad Europą Środkową, warto było dopuścić się szwindlu. Warto było dopuścić się agresji wobec autochtonicznych mieszkańców tej ziemi i wobec będącego w trudnym położeniu sąsiada.

            „Ilustrowany Kurier Codzienny” tak oto skomentował czeski podstępny atak, rozpoczęty 23 stycznia 1919: „Znaleźli się Czesi w dobranem towarzystwie. W tej chwili walczy już Polska na trzech frontach, mając przeciw sobie dzicz hajdamacką, barbarzyństwo bolszewizmu rosyjskiego i hakatę pruską. Hindenburg, Trocki i Ukraińcy – brakło jeszcze Czechów. Teraz Polska wie, gdzie są jej wrogowie. Na wojnę odpowiadamy wojną. W tej chwili pieczętujemy swój nierozerwalny związek z resztą ziem polskich. Krwawi się Lwów, zakrwawiło się Wilno, poznańskie broczy krwią, teraz kolej przychodzi na Cieszyn. Wszystkie ziemie polskie składały ofiary krwi i my ją złożymy, a nie oddamy dobrowolnie ziemi polskiej wrogowi podstępnemu i zdradzieckiemu. Hasłem dziś musi być na Śląsku: do broni! Do broni wszyscy zdolni do walki! Do broni każdy, kto może i umie chwycić za karabin”.

            Nie zamierzam w tej chwili opisywać czeskiej napaści na Śląsk Cieszyński sprzed 90 lat. Nie zamierzam komentować tego, co działo się na zagarniętej przez nich Zaolziańskiej Ziemi w dwudziestoleciu międzywojennym. W ciągu pięciu lat istnienia naszego serwisu pisaliśmy o tym wielokrotnie.

            Pragnę jeszcze tylko kontynuować wątek podjęty na początku mojego komentarza, myśl, że Czesi byli na przestrzeni XX wieku największymi wygranymi. Wbrew pozorom, nawet w czasie II wojny światowej cieszyli się takimi przywilejami, jakie nie były dane nawet Niemcom, bo będąc pod niemieckim protektoratem korzystali z takich samych przywilejów jak Niemcy, nie musząc przelewać krwi na polu walki. Stali się największymi wygranymi również po zakończeniu tej straszliwej wojny. W odniesieniu do Zaolzia udało im się to dzięki usilnie zdobywanej kosztem Polski i Polaków przychylności Stalina, który podarował im Zaolzie, a także na podstawie podstępnie zastosowanych, grabieżczych dekretów Beneša, pozbawiających zaolziańskich Polaków do dziś nie oddanego mienia zdobytego ciężką krwawicą ich przodków.

Alicja Sęk    


NUMERY ARCHIWALNE BIULETYNU

 Strona główna

ARCHIWUM PBI ZAOLZIE 2008

Nr 12/2008 (58) GDY PIERWSZA GWIAZDECZKA
Nr 11/2008 (58) „To se nesmí stát a pokud jsem živ se to nestane”.  
Nr 10/2008 (58) PRZED 70 LATY (Z pokojowego przejęcia Śląska Zaolziańskiego)
Nr 9/2008 (57) NA 70 ROCZNICĘ WYZWOLENIA ZAOLZIA
Nr 8/2008 (56) PRZED 70 LATY (Z POKOJOWEGO PRZEJĘCIA ŚLĄSKA ZAOLZIAŃSKIEGO) II.
Nr 7/2008 (55) PRZED 70 LATY (Z POKOJOWEGO PRZEJĘCIA ŚLĄSKA ZAOLZIAŃSKIEGO) I.
Nr 6/2008 (54)

W  BIELI  I  CZERWIENI (Z uroczystości poświęcenia Pomnika Legionistom Ślązakom poległym za Polskę)  

Nr 5/2008 (53) MAJ 1945 r. , KONIEC JEDNEJ ....,  POCZĄTEK NASTĘPNEJ OKUPACJI ZAOLZIA
Nr 4/2008 (52) W PRZEDDZIEŃ UROCZYSTOŚCI ODSŁONIĘCIA POMNIKA CIESZYŃSKIEJ NIKE
Nr 3/2008 (51)

GŁOS SPRZED PÓŁ WIEKU

Nr 2/2008 (50) Emanuel Guziur, w stulecie urodzin; GRANICA PRZYJAŹNI
Nr 1/2008 (49) NIE, NIE, NIE... (nie damy się)

ARCHIWUM PBI ZAOLZIE 2007

Nr 12/2007 (48) Święta Godowe
Nr 11a/2007 (47a) RAPORT W SPRAWIE ZAOLZIA
- DODATEK DO WYWIADU Z PBI Nr 11/2007
Nr 11/2007 (47) RAPORT W SPRAWIE ZAOLZIA
Nr 10/2007 (46) PARK SIKORY - KOLEBKA LEGIONU ŚLĄSKIEGO
Nr 9/2007 (45)

NAJWIĘKSI NASI RODACY - Z PRZEŁOMU TYSIĄCLECI

Nr 8/2007 (44) "NIE BĘDZIE ZWROTU POLSKIEGO MIENIA" - NA RAZIE
Nr7/2007 (43) "SZKOPYRTOCY"

Nr6/2007 (42)

AKTUALNY STATUS ZAOLZIA   -  ANEKS

Nr5/2007 (41)

 AKTUALNY STATUS ZAOLZIA  - NOWA  OKUPACJA ?  

Nr4/2007 (40)

KONFRONTACJE WOKÓŁ  TRZYNIECKIEJ „DWÓJKI”

Nr3/2007 (39)

 NA OŁTARZU PRZYJAŹNI

Nr2/2007 (38)

BILANS „PRZYJAŹNI” CZESKO-POLSKIEJ NA ZAOLZIU W LATACH  1919-2007

Nr1/2007 (37)

BEZ ZŁUDZEŃ

ARCHIWUM PBI ZAOLZIE 2006

Nr12/2006 (36)

W OBRONIE POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI  

Nr11/2006 (35)

UDERZ  W STÓŁ ... (z dyskusji na  www.trinec.cz)

Nr10/2006 (34)

Obudź się, Zaolziańska Ziemio!  

Nr9/2006(33)

CZECHOSŁOWACJA WOBEC WOJNY POLSKO - BOLSZEWICKIEJ W R. 1920  

Nr8/2006 (32)

Macierz Szkolna – przeszłość i teraźniejszość polskiego szkolnictwa na Zaolziu  

Nr7/2006 (31)

Zaolzie – nasza hańba domowa

Nr6/2006 (30)

O CO W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ WALCZYLI ZAOLZIAŃSCY POLACY?  

Nr5/2006 (29)

DIVIDE ET IMPERA - jak  długo  jeszcze ? 

Nr4/2006 (28)

POLSKA  A CZECHY 

Nr3/2006 (27)

PRZEPROSINY, CZY KONTYNUACJA POLITYKI BENEŠA ?

Nr2/2006 (26)

GRANICE ZAKŁAMANIA  I  PRAWDY

Nr1/2006 (25)

CZESKIE ZBRODNIE ZAGŁADY POLSKOŚCI  ŚLĄSKA ZAOLZIAŃSKIEGO MOŻNA  WYBACZYĆ, LECZ  NIE  WOLNO  O  NICH  ZAPOMNIEĆ !

ARCHIWUM PBI ZAOLZIE 2005

Nr12/2005 (24)

NIEUSTRASZONY ZAOLZIAŃSKI WINKELRIED

11/2005 (23)

ASYMILACJA, CZY WYNARODOWIENIE?

Nr10/2005 (22)

POWTÓRKA Z HISTORII

Nr9/2005 (21)

SZLAKIEM LEGIONU ŚLĄSKIEGO ZIEMI  CIESZYŃSKIEJ

Nr8/2005 (20)

CIESZYŃSKICH  KONFRONTACJI CIĄG  DALSZY

Nr7/2005 (19)

NOWY ROZDZIAŁ W STOSUNKACH POLSKO-CZESKICH PO ŚMIERCI GEN. W. SIKORSKIEGO

Nr6/2005 (18)

EDVARD BENEŠ KONTRA GEN. WŁADYSŁAW SIKORSKI

Nr5/2005 (17)

ŁAMANIE  PRAW  CZŁOWIEKA  NA  ZAOLZIU  

Nr4/2005 (16)

JURYSDYKCJA OCHRONNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NAD POLAKAMIZAOLZIAŃSKIMI 

Nr3/2005 (15)

PROWOKACJA W STARYM MŁYNIE

Nr2/2005 (14)

PLATFORMA  CIEŚLARA – PRÓBA OBRONY

Nr1/2005 (13)

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ

ARCHIWUM PBI ZAOLZIE 2004

Nr12/2004

PRZECIW UCISKOWI  ...  

Nr 11/2004

ZAWIERUCHY WOJENNEJ CIĄG DALSZY 

Nr 10/2004
Nr 9/2004
Nr 8/2004

POLSKO-CZECHOSŁOWACKIE STOSUNKI POLITYCZNE PRZED KONFERENCJĄ TRZECH MOCARSTW W POCZDAMIE  (maj-czerwiec 1945) 
    cz. 1; cz. 2; cz. 3 

Nr 7/2004

ZAWIERUCHA  WOJENNA

Nr 6/2004

BRUDNA POLITYKA EDVARDA BENEŠA

Nr 5/2004

PRZEKLĘTE, CZY ZDRADZONE?  

Nr 4/2004

MIENIE POLSKICH ORGANIZACJI ZAOLZIAŃSKICH 

Nr 3/2004

ZA OLZĄ I CZANTORIĄ

Nr 2/2004

ŚLĄZAKOWSZCZYZNA A WSPÓŁCZESNY KONFORMIZM

Nr 1/2004

W PRZEMILCZANĄ 85 ROCZNICĘ


Wieża Piastowska w Cieszynie
WIEŻA PIASTOWSKA
na cieszyńskim wzgórzu zamkowym nad Olzą,  w prawobrzeżnej części podzielonego miasta –  w Polsce,


WIAROPODOBNY  ROK ZAŁOŻENIA  MIASTA  - 810 p. Ch.

CIESZYN 
STOLICA  B. KSIĘSTWA PIASTOWSKIEGO

ZAOLZIE -  Polska część obszaru b. Księstwa Cieszyńskiego oderwana od Polski przez Czechosłowację: 
 -  w drodze zbrojnej, podstępnej napaści z  23.1.1919,
-  po  raz  drugi  z rozkazu Stalina  po 2 wojnie  światowej –  w r.1945.
 


... LECZ  DUCHOWEJ  WIĘZI Z  NARODEM  NIE  DA  SIĘ  ROZERWAĆ !


Jan Łysek


..."Ognisko w domach tli,
            jeszcze nie zgasło. 
Śpiący lud w trudzie
            zmaga się, wysila, 
By się obudzić. 
Czas, byś dawał hasło!"
                         Jan Łysek


W PIERWSZYM NUMERZE
 BIULETYNU
PISALIŚMY


ZAOLZIE

Polski Biuletyn Informacyjny 
Nr 1/2004 23 stycznia 2004  


W PRZEMILCZANĄ 85 ROCZNICĘ CZESKIEJ ZDRADZIECKIEJ NAPAŚCI

(...) W dniu 22.9.1938, a więc na cały tydzień przed „Monachium” – czyli dyktatem monachijskim,  Benesz pisał do Mościckiego:

(...)  ... przedkładam ...  propozycję ...wyrównania problemu polskiej ludności w Czechosłowacji. Pragnąłbym ułożyć tę sprawę na płaszczyźnie zasady rektyfikacji granic, zaś czeski minister spraw zagranicznych Krofta pisał do polskiego ambasadora Papee: Rząd Czechosłowacki chciałby podkreślić (chodzi o zwrot Zaolzia Polsce, przyp. red), że chodzi tu o akt dobrej  woli wynikający z jego własnej inicjatywy i własnej decyzji ...”  

.. dalej – w biuletynie nr 1/2004

 

BEZ ZŁUDZEŃ

[...]

Z przekroju informacji, zawartych w dotychczasowych  numerach Polskiego Biuletynu Informacyjnego – Zaolzie, [...] oraz,  z dotychczasowych danych, dotyczących działań na rzecz ochrony naszego bytu narodowego na Zaolziu wynika

prawda, którą trzeba bez złudzeń wydobyć:  


NIEZMIENNYM CELEM DZIAŁAŃ CZESKIEJ PUBLICZNEJ ADMINISTRACJI NA ZAOLZIU JEST CAŁKOWITA, DEFINITYWNA LIKWIDACJA POLSKIEGO ŻYCIA NARODOWEGO NA ŚLĄSKU ZAOLZIAŃSKIM !
[...]

 temat w biuletynie nr 1/2007 (37)


Prosimy o nadsyłanie interesujących informacji i aktualności, łącz do stron internetowych
na e-mail:

kontakt@zaolzie.org


POLECAMY

ROPS - Ruch Obywatelski Polski Śląsk

POLONIA ŚWIATA

  Strony historyczne

  HISTORIA - RELIGIA - GENEALOGIA

  KRESY - śladami naszych przodków

www.zaolzie.org  Serwis  informacyjny  - historia  i  współczesność    ©2004 -  2009  Polski Biuletyn Informacyjny Zaolzie 
©2004 - 2009  WYDAWNICTWA POROZUMIENIA POLAKÓW KRAJÓW OŚCIENNYCH RP
REDAKCJA: Redaktor Naczelny Jan Leśny; Webmaster Piotr Szczuka Poczt-el. kontakt@zaolzie.org; Serwis optymalizowany dla MIE 1024x768   2009.02.14